Letní příměstské tábory 2020

Příměstské tábory spolku Little Monkeys jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OPZ").

Projekt I. - registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009889, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

Projekt II. - registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015694, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

koňský tábor - OBSAZENO

zábavná věda - OBSAZENO

baletní tábor - OBSAZENO

sportovní tábor - OBSAZENO

filmový tábor - ZRUŠENO

anglický tábor - OBSAZENO

tábor na farmě - OBSAZENO

* Kapacita všech táborů je OMEZENA. Info viz jednotlivé tábory.

AKTUALITY

Pozvánka - členská schůze

Dne 10. 9. 2019, od 16:00hod Vás zveme na členskou schůzi členů spolku Little Monkeys z.s. Schůze se koná v ZŠ Smart.