Letní příměstské tábory 2021


PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021

Příměstské tábory spolku Little Monkeys jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OPZ").

Projekt I. - registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009889, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (baletní tábor a anglický tábor 1).

Projekt II. - registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015694, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (ostatní tábory).

baletní tábor 1

OBSAZENO

anglický tábor 1+2

OBSAZENO

fitness tábor 1+2

poslední volná místa


LETNÍ KEMPY

Výzva LETNÍ KEMPY 2021 / č. j.: MSMT- 8385/2021-1 

Název projektu: Příměstské tábory Little Monkeys / Evidenční číslo projektu: 0182/12/KEMP/2021

Realizace letních kempů zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podpora duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19, zejména pak: 1) opětovné posílení sociálních vztahů,  2) propojování formálního a neformálního vzdělávání, 3) obnovení pracovních a studijních návyků dětí, 4) podpora zájmu dětí o vzdělávání, 5) podpora duševní pohody a duševního zdraví dětí, 6) podpora návyků zdravého životního stylu, 7) podpora pohybových aktivit dětí.

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

koňský kemp 1+2+3

OBSAZENO

sportovní kemp 1+2 / 3+4

OBSAZENO


* Kapacita všech táborů je OMEZENA. Info viz jednotlivé tábory.

AKTUALITY

Pozvánka - členská schůze

Dne 10. 9. 2019, od 16:00hod Vás zveme na členskou schůzi členů spolku Little Monkeys z.s. Schůze se koná v ZŠ Smart.