Letní příměstské tábory 2021

Příměstské tábory spolku Little Monkeys jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OPZ").

Projekt I. - registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009889, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (baletní tábor).

Projekt II. - registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015694, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (ostatní tábory).

* Kapacita všech táborů je OMEZENA. Info viz jednotlivé tábory.

AKTUALITY

Pozvánka - členská schůze

Dne 10. 9. 2019, od 16:00hod Vás zveme na členskou schůzi členů spolku Little Monkeys z.s. Schůze se koná v ZŠ Smart.