Povinné dokumenty

Po přihlášení vašeho dítěte na příměstský tábor spolku Little Monkeys je třeba doložit níže uvedené povinné dokumenty: