Dětská skupina MONKEYS

Nabízíme předškolní vzdělávání v přirozeně českém-anglickém prostředí pro děti od 2 do 7 let.

Denní program vychází z Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT. Děti si v průběhu školního roku postupně osvojí znalosti a dovednosti odpovídající jejich věku. Předškolní děti absolvují přípravu na školní docházku a také mají navíc výukový blok předškolní výchovy vedený rodilou mluvčí v anglickém jazyce. Omezený počet dětí dává prostor pro zcela individuální přístup.