Příměstský tábor s angličtinou Space Camp (I.) / Around the world in 5 days (II.)

PROGRAM TÁBORA:

I. termín - Space Camp (Vesmírný tábor) 

Poletíme vesmírem, navštívíme planety i Měsíc, vymyslíme vlastní vesmírnou loď....

Výuka probíhá formou hry a kreativních činností.

Dopolední program bude vždy probíhat ve skupinkách, rozdělených podle věku a úrovně angličtiny v prostorách JŠ Robinson, popřípadě venku v blízkém okolí.

Odpoledne děti čekají různé volnočasové aktivity, které budou vždy kombinované s angličtinou.

II. termín - Around the world in 5 days (Cesta kolem světa za 5 dní)

Tábor nabízí dětem možnost, osvěžit si na konci prázdnin své znalosti angličtiny a zároveň se naučit něco nového. Děti se učí zábavnou, nenásilnou formou, kombinujeme výuku s hrou a zážitkovou metodou.

Procestujeme zajímavá místa města, budeme střídat způsoby cestování.

Dopolední program bude vždy probíhat ve skupinkách, rozdělených podle věku a úrovně angličtiny v prostorách JŠ Robinson, popřípadě venku v blízkém okolí.

Odpoledne děti čekají různé volnočasové aktivity, které budou vždy kombinované s angličtinou.

Kapacita OMEZENA: max  20 dětí / děti budou rozděleny podle věku

Nutný antigenní test starý max. 48 hodin před nástupem!  

Termín I.    19. - 23. července 2021

Termín II.   23. - 27. srpna 2021 - OBSAZENO

Čas:**   7:30 - 16:30 hod

Věk:   6 - 12 let (vč. předškoláků)

Cena*:   800,- / dítě (nedotovaná cena 2.000,-)

Strava:   dopo a odpo svačina, oběd, pitný režim

Adresa:   JŠ Robinson, Roudnice nad Labem

Lektoři:   lektoři JŠ Robinson  

  • I. termín:   Manika Kopáčková, Anna Štorová
  • II. termín:   Jana Křivanová, Eliška Hejhalová

* Příměstské tábory spolku Little Monkeys jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost. Účastníci doplácí pouze stravu, cestovné na výlet a případné vstupné na vybranou akci. 

* nedotovaná cena platí v případě, že ani jeden z rodičů nemá trvalé bydliště na území MAS Podřipsko, či nemůže dodat kterýkoli z povinných dokumentů - více info zde.

** řízený program tábora začíná od 9:00 hod