spolek Little Monkeys

Účelem spolku Little Monkeys z.s. je rozvoj a praktické testování metodiky bilingvního předškolního a školního vzdělávání a podpora, propagace a šíření osvěty v oblasti bilingvního předškolního i školního vzdělávání.

Spolek sdružuje tyto organizace: 

dětská skupina MONKEYS                    jazyková škola ROBINSON              základní škola SMARTDále pořádá následující aktivity: