Základní škola SMART

Základní škola SMART je školou 21. století, kam chodí děti rády a kde mají trvalou motivaci se vzdělávat.

Cílem školy je vychovávat schopné, vzdělané a dobré osobnosti moderním, individuálním a radostným způsobem.

Základní škola SMART je soukromou devítiletou školou z Roudnice nad Labem. Před 5-ti lety jí založily Klára Koubská a Eva Synková, dvě nadšené maminky, jejichž hlavním motivem bylo vzdělávat děti v bezpečném prostředí, které rozvíjí jejich přirozený talent a upřednostňuje individualitu před uniformitou. 

Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Aktuálně vzděláváme 135 dětí, v 1. - 9. ročníku. Naše škola je akreditovaná MŠMT.