Základní škola SMART

Vychováváme schopné, chytré a dobré osobnosti moderním, individuálním a radostným způsobem.

Základní škola SMART je soukromou devítiletou školou z Roudnice nad Labem. Před 5-ti lety jí založily Klára Koubská a Eva Synková, dvě nadšené maminky, jejichž hlavním motivem bylo vzdělávat děti v bezpečném prostředí, které rozvíjí jejich přirozený talent a upřednostňuje individualitu před uniformitou. 

Podporujeme silné stránky dětí, vedeme je ke spolupráci, kritickému myšlení a pozitivnímu přístupu k životu. Vyučujeme angličtinu 5x týdně, máme rozšířenou časovou dotaci na pohybové aktivity, věnujeme se komunikaci, mediální výchově a rozvoji počítačové gramotnosti od nejnižších ročníků. Pracujeme v malých třídních kolektivech.

Aktuálně vzděláváme 100 dětí, v 1. - 7. ročníku. Ve školním roce 2018/2019 jsme poprvé otevřeli II. stupeň.

Naše škola je akreditovaná MŠMT.