Činnost spolku Little Monkeys

Hlasování spolku Little Monkeys (duben 2021)

Zpráva o činnosti:

  • Základní škola Smart (Výroční zpráva 2019/2020)
  • Dětská skupina Monkeys
  • Jazyková škola Robinson

Výsledek hospodaření:

  • Základní škola Smart
  • Dětská skupina Monkeys
  • Jazyková škola Robinson

Stanovy spolku Little Monkeys


Dlouhodobý plán rozvoje ZŠ Smart_2017 až 2022 (aktualizace pro 2020/2021)