Činnost spolku Little Monkeys

Hlasování spolku Little Monkeys (červen 2023)

Zpráva o činnosti:

 • Základní škola Smart (Výroční zpráva 2021/2022)
 • Dětská skupina Monkeys
 • Jazyková škola Robinson

Výsledek hospodaření:

 • Základní škola Smart 2021, 2022
 • Dětská skupina Monkeys
 • Jazyková škola Robinson
 • Baletní školička Inspiro
 • Příměstské tábory Monkeys

Hlasování spolku Little Monkeys (duben 2021)

Zpráva o činnosti:

 • Základní škola Smart (Výroční zpráva 2019/2020)
 • Dětská skupina Monkeys
 • Jazyková škola Robinson

Výsledek hospodaření:

 • Základní škola Smart
 • Dětská skupina Monkeys
 • Jazyková škola Robinson

Stanovy spolku Little Monkeys


Dlouhodobý plán rozvoje ZŠ Smart_2017 až 2022 (aktualizace pro 2020/2021)