Příměstský tábor na farmě

Týden se zvířátky na farmě

PROGRAM TÁBORA:

Děti stráví pět dnů v přírodě, ve společnosti zvířátek a krásných koní.

Budou se starat o zvířata, pomáhat s krmením a čištěním. Každý den je pro ně připravena cca 20min projížďka na koni.

O koně se budou děti pečovat v průběhu celého programu - krmit je,  starat se o jejich výstroj a výběhy. 

Součástí programu tohoto tábora budou i další sportovní aktivity, hry, soutěže, výlety po okolí, táborák, atd. Bavit se budeme o přírodě, ekologii, třídění odpadu a dalších s tím souvisejících zajímavostech.

Pro děti je připraven i celodenní výlet.

Kapacita OMEZENA: 12 dětí

* Příměstské tábory spolku Little Monkeys jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost. Účastníci doplácí pouze stravu, cestovné na výlet a případné vstupné na vybranou akci. 

Termín:   17. - 21. srpna 2020

Čas: **7:30 - 16:30 hod

Věk: 7 - 15 let

Cena*: 800,- / dítě

Strava: dopo a odpo svačina, oběd, pitný režim

Adresa: Štětská 95, Vetlá

Hlavní instruktorka: Lada Tydrychová

Asistentka instruktorky: tba

** řízený program tábora začíná od 9:00 hod