Příměstský tábor - sportovní


Sportovní tábor

PROGRAM TÁBORA:

Sportovní tábor je svým programem zaměřen na všestranný pohybový rozvoj dětí. V pěti dnech si děti zábavnou a hravou formou vyzkouší mnoho sportů a pohybových dovedností, jejichž cílem je vybudovat u dětí pozitivní vztah k pohybu a příznivě ovlivnit jejich zdraví.

Součástí programu bude také seznámení dětí se zásadami zdravého stravování a se způsoby ovlivnění jejich kondice. V neposlední řadě se vydáme na výlet po okolí a navštívíme plavecký bazén. 

Celý tábor je o radosti z pohybu, zdraví a kamarádství.

Kapacita OMEZENA: max 12 dětí


Nutný antigenní test starý max. 48 hodin před nástupem!  

Turnus 5:   2. - 6. srpna 2021 - OBSAZENO

Čas:**   7:30 - 16:30 hod

Věk: 7 - 15 let (žáci 1. - 9. třídy ZŠ)

Cena*: 800,- / dítě (nedotovaná cena 2.000,-)

Strava:   dopo a odpo svačina, oběd, pitný režim

Adresa:   Tyršův stadion, Roudnice nad Labem

Lektoři:   výuku a program zajišťují lektoři Pohybové akademie 

  • Jan Bernard

* Příměstské tábory spolku Little Monkeys jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost. Účastníci doplácí pouze stravu, cestovné na výlet a případné vstupné na vybranou akci.

* nedotovaná cena platí v případě, že ani jeden z rodičů nemá trvalé bydliště na území MAS Podřipsko, či nemůže dodat kterýkoli z povinných dokumentů - více info zde.

** řízený program tábora začíná od 9:00 hod