Příměstský tábor u koní

Týden v koňském sedle

PROGRAM TÁBORA:

Děti stráví pět dnů v přírodě ve společnosti krásných koní. 

Jezdecké lekce budou v rozsahu 1 - 2 hodin denně ve skupinkách.

Kromě ježdění budeme dělat vše, co obnáší práce s koňmi. Krmit je, koupat je, pečovat o jejich výstroj, i pečovat o výběhy. Budeme si o koních povídat a učit se i nějakou tu teorii. Bavit se budeme i o přírodě, ekologii, třídění odpadu a dalších s tím souvisejících zajímavostech.

Součástí programu tohoto tábora budou i další sportovní aktivity, hry, soutěže, výlety po okolí, večerní táborák, atd. 

Pro děti je připraven i celodenní výlet, jehož cílem bude návštěva vybrané "koňské akce".

Kapacita OMEZENA: 12 dětí

Termín I.    19. - 23. července 2021 - OBSAZENO

Termín II.   16. - 20. srpna 2021 - OBSAZENO

Termín III.   23. - 27. srpna 2021 - OBSAZENO

Čas**:   7:30 - 16:30 hod  

Věk:   7 - 15 let

Cena*:   1.000,- / dítě (nedotovaná cena 2.200,-)

Strava:   dopo a odpo svačina, oběd, pitný režim

Adresa:   Štětská 95, Vetlá 

Hlavní instruktorka:   Lada Tydrychová

Asistentka instruktorky:   Eva Synková / Nikola Nováková

* Příměstské tábory spolku Little Monkeys jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost. Účastníci doplácí pouze stravu, cestovné na výlet a případné vstupné na vybranou akci.

* cena včetně pronájmu koní 

* nedotovaná cena platí v případě, že ani jeden z rodičů nemá trvalé bydliště na území MAS Podřipsko, či nemůže dodat kterýkoli z povinných dokumentů - více info zde.

** řízený program tábora začíná od 9:00 hod