Dobrodružný tábor


Hraničářští učni

PROGRAM TÁBORA:

Na táboře na motivy knižní série Johna Flanaganna se děti vžijí do role malých hraničářů, proslavených svou hbitostí a důvtipem. Tito strážci svého území žijí v souladu s přírodou, cestují v sedle svého koně, poradí si s každou překážkou a řeší nejrůznější záhady.

Cílem tábora je upevnit pozitivní vztah dětí k venkovním aktivitám a k přírodě, a to pomocí nejrůznějších her, honeb za pokladem nebo výletů. Jelikož správný hraničář je i dobrým týmovým hráčem, bude dostatek prostoru věnován i skupinovým aktivitám pro posílení schopnosti vzájemné spolupráce.

Kapacita OMEZENA: max 12 dětí 


Termín:   18. - 22. 7. 2022

Čas:**   7:30 - 16:30 hod

Věk: 6 - 12 let 

Cena*: 900,- / dítě

Strava:   dopo a odpo svačina, oběd, pitný režim

Adresa:   Roudnice nad Labem

Lektoři:   

  • Termín 1: Táňa Terberová, Eva Synková
  • Termín 2: Táňa Terberová, Nikola Nováková

* Příměstské tábory spolku Little Monkeys jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost. Účastníci doplácí pouze stravu, cestovné na výlet a případné vstupné na vybranou akci.

** řízený program tábora začíná od 9:00 hod