Příměstský tábor baletní


Vzhůru za baletem a ještě dále!

PROGRAM TÁBORA:

Hlavní náplní tábora je technika klasického tance (balet), dále se děti seznámí s různými jinými tanečními technikami. Pro děti jsou připraveny nejen taneční lekce (dopoledne dvě lekce a odpoledne jedna lekce) ale i další doprovodný program. 

Děti budou podle věku rozděleny na tréninky do menších skupin. Formou her a soutěží poznají významné osobnosti tance, baletní a taneční inscenace, ale také základní pojmy nejen z baletního světa. 

Součástí budou také výtvarné činnosti a volný prostor pro další aktivity a hraní. Podle počasí budou zařazeny i volnočasové aktivity venku. 

Kapacita OMEZENA: 28

Nutný antigenní test starý max. 48 hodin před nástupem!  

Termín:   12. - 16. července 2021

Čas**:   7:30 - 16:30 hod

Věk:   5 - 15 let

Cena*:   800,- / dítě (nedotovaná cena 2.000,-)

Strava:   dopo a odpo svačina, oběd, pitný režim

Adresa:   Dětská skupina Monkeys, Neklanova 1806, Roudnice n/L

Lektor:   Jan Vozáb + Blanka Tasi

* Příměstské tábory spolku Little Monkeys jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost. Účastníci doplácí pouze stravu, cestovné na výlet a případné vstupné na vybranou akci. 

* nedotovaná cena platí v případě, že ani jeden z rodičů nemá trvalé bydliště na území MAS Podřipsko, či nemůže dodat kterýkoli z povinných dokumentů - více info zde.

** řízený program tábora začíná od 9:00 hod.